Anders omspringen met het hemelwater!

  • Regenwater rechtstreeks laten infiltreren doorheen de oppervlakteverhardingen, halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatende en waterpasserende klinkers en andere oplossingen van ArtStone.
  • Regenwater  van daken tijdelijk ondergronds opvangen en infiltreren onder onze oprit, parking of terras met het Fluvio® infiltratie- en bufferbloksysteem.

 

Deze systemen zorgen ervoor dat het regenwater na recupe niet moeten worden afgevoerd naar het rioleringsnet, waardoor dit minder wordt belast en het risico op wateroverlast verkleint.

Het Fluvio® bufferblok -en infiltratiesysteem is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water wordt opgevangen en door buffering ter plaatse blijft tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en opnieuw kan worden afgevoerd.

Verschillende oppervlakteafwerkingen mogelijk! Klik hier voor meer informatie.

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten.

infiltratie, buffering, Artstone

Fluvio infiltratie en buffersysteem: De oplossing!

Algemene info en wetgeving

Vlario en andere instanties informeren ons over de verplichting rond waterbeleid (toepassing voorjaar 2016)!

ArtStone denkt mee als oplossing voor dit probleem! Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem kan u daarbij helpen.
De voorbije jaren is het nogmaals gebleken: Bij hevige regenval kan de riolering het regenwater niet meer verwerken. Daardoor komen straten blank te staan en lopen kelders onder water. Wateroverlast komt omdat er nog steeds te veel regenwater via parkings, opritten, daken, terrassen,… rechtstreeks in de riolering terechtkomt. ArtStone kan hierbij helpen met tal van bovengrondse infiltratiesystemen of ondergrondse infiltratiesystemen. Wilt u het water tijdelijk bufferen? Dit kan met het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem van ArtStone.

Beperk wateroverlast! Maar hoe doet u dit zonder esthetische afbreuk en bij hoog grondwater?

Water bufferen kan perfect onder het oppervlak (terras, oprit of parking) gebeuren. Het Fluvio- en bufferbloksysteem is een betonnen blokje dat makkelijk hanteerbaar is en hoog in de fundering van uw terras, oprit of parking wordt geplaatst. De opening in de Fluvio® bufferblok zorgt ervoor dat water ter plekke wordt vastgehouden . Tegelijk reguleert het ook het grondwater zodat dit steeds op peil blijft. Zodra er opnieuw ruimte is, wordt het water geïnfiltreerd in de grond. Overtollig water wordt afgevoerd langs een noodoverloop wanneer de grond volledig verzadigd is.

Het regenwater wordt zo maximaal gerecupereerd en vangt het resterende oppervlakte water van de verharding of dak rechtstreeks onder de terrasvloer of oprit op. De hoeveelheid m² van de Fluvio® bufferblok kan minimaal worden gehouden. Een Fluvio® bufferblok buffert 80 lt/m² en de bufferklinker buffert 55 lt/m²verharding, waar de verplichting 25 lt/m² bedraagt.

De Fluvio® bufferblok plaatst u in de fundering onder uw terras, oprit of parking, waardoor het langs de bovenzijde niet zichtbaar is. Zo behoudt u met de Fluvio® bufferblok bovenaan de esthetische waarde van de klinker of tegel.

HET GEWIJZIGD BESLUIT:

 Vanaf 29 september 2016 dient elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht, als het goed (perceel) groter is dan 250 m²Het besluit kan u HIER raadplegen. Bekijk HIER de technische specificaties.

De regulering rond het bufferen en infiltreren van regenwater kan u HIER raadplegen.

Fluvio® bufferblok -en infiltratiesysteem

De Fluvio® bufferblok is een uniek blokje dat zich eenvoudig laat plaatsen en perfect in te zetten is als infiltratieraster. Het wordt geplaatst hoog in de fundering en kent meerdere voordelen.

Download uw brochure of neem contact op voor meer informatie!

Ontdek de mogelijkheden van het Fluvio® bufferblok -en infiltratiesysteem als oplossing voor waterdoorlatendheid. 

Watertoets bij vergunningen en plannen. Reglementering infiltratie hemelwater.

Bouw -of verbouwplannen? Wat met uw hemelwater rond uw woning. Waarop moet u letten bij (ver)bouwplannen en hoe kan u voldoen aan de reglementering rondom de waterregelgeving. Vooraf plannen kan al! Wij zoeken mee uit wat voor u mogelijk en voordelig is. Vraag nu al naar uw budgetvriendelijke oplossing! En voorkom later onnodige kosten.

Het Fluvio® bufferblok- en infiltratiesysteem heeft ook voor de particulier vele voordelen. Contacteer ons nu voor de nieuwste reglementering en mogelijkheden. Laat u professioneel begeleiden!

De watertoets vraagt 25lt/m² op 100m² zelf op te vangen. De bufferblok van ArtStone type 80 buffert 80 lt/m² en wordt geplaatst in de fundering van uw oprit, parking of terras. De wetgever legt steeds strengere richtlijnen op wat betreft waterinfiltratie en -buffering.

Bent u bouw professional?

Kijk dan voor specifieke info op de Fluvio® Bufferblok website of neem contact op met uw ArtStone adviseur.