Wat is het beste concept voor infiltratie van hemelwater

blog water

De optelsom van vele kleine efficiënte ontwerpen en uitvoeringen van hemelwaterbuffering en infiltratie op eigen terrein heeft een gunstig gevolg op grote schaal. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om met een goed gebouwde parking de riolering te ontlasten en op die manier zowel wateroverlast als gronddroogte tegen te gaan.

Hoe begin ik er aan?

Het ontwerp van verharde oppervlaktes leidt tot een bepaalde dimensionering van buffering en infiltratie. Om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, dient u te voldoen aan de vereisten van de watertoets die bepaalt hoeveel kubieke meter u op het eigen terrein moet bufferen en laten infiltreren.
De richtlijnen voor infiltratieoppervlakte en buffervolume werden aangepast en houden tegenwoordig meer rekening met de ligging ten opzichte van de grondwatertafel. Voor de dimensionering moet men voortaan rekening houden met de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Kies voor systemen die de werking op lange termijn kunnen verzekeren. In Vlaanderen is op 70 procent van de terreinen infiltratie mogelijk.

Wat is de volgende stap?

Op de markt worden meerdere systemen aangeboden. Om ze te kunnen vergelijken, kan men beroep doen op indelingen gebaseerd op functionaliteit of creatief ruimteontwerp. Bovengrondse systemen worden wegens de rechtstreekse opvang, het
eenvoudige onderhoud, het vermijden van mechanische defecten en het gravitaire principe als prioritair geadviseerd. Met Artstone Fluvio Bufferklinkers en -blokken dient daarenboven geen compromis gemaakt te worden tussen functionaliteit en esthetiek.
De nieuwste lijn waterdoorlatende klinkers en concepten zijn samen met dit eenvoudig bufferend en infiltratiebevorderend systeem ontwikkeld.

Voldoen traditionele systemen dan niet meer?

In sommige toepassingen wel, maar men vergeet vaak dat men bij hoog grondwater budgetten en ecologisch kansen verspilt aan systemen die niet voldoen. Een goed systeem biedt de mogelijkheid tot onderhoud en vermijdt mechanische defecten op piekmomenten van hoge regenval. Kies voor systemen die de werking op lange termijn kunnen verzekeren.

In welke fase het concept overwegen?

Het is belangrijk dit tijdig te doen en samen met het omgevingsdossier in overweging te nemen. Zo kan u overtollige kosten voor graafwerken, grondbank, leidingen, … vermijden. Dure bouwgrond opofferen aan open wadi’s (grachten, bufferbekkens) op het laagste gedeelte van het terrein is niet altijd de enige uitweg.


Contacteer ons hier vrijblijvend voor een offerte op maat! Geen idee waar te beginnen? Onze experten in onze toonzalen te PuursLedeZedelgem en Heusden-Zolder helpen je op weg!

Op zoek naar inspiratie voor jouw droomzwembad? Bekijk hier enkele realisaties!

On Key

Gerelateerde posts

Main Menu