Bufferblok, de oplossing voor verharding en regenwaterinfiltratie

Bufferblok, de oplossing voor verharding en regenwaterinfiltratie

0 Share

Zoals u gisteren kon horen op het nieuws zet het Vlaamse Beleid met betrekking tot het bufferen van hemelwater maximaal in op het ‘vasthouden, bufferen en afvoeren’ van regenwater en verwacht van ontwerpers, bouwers en verbouwers een duidelijke inzet om regenwater in de ondergrond te laten infiltreren.

Criteria als doorlaatbaarheid van de bodem, waterwinningsgebied, vervuilde gronden, de grootte van het perceel, beperking van opvang in regenputten, de grootte van het bijgebouw, groendaken, hoogte van de grondwatertafel,… dienen per toepassing grondig gecontroleerd te worden.

Artstone biedt in meerdere gevallen een doordachte meerwaarde voor een creatieve en duurzame aanpak.

Uniek is het betonnen blokje geplaatst als infiltratieraster: de FLUVIO® buffer en infiltratieblok 

Infiltratie en- bufferblok Fluvio

Deze kan geplaatst worden in de fundering met de volgende opmerkelijke voordelen:

  • bruikbaar bij hoge grondwaterspiegel met beperking van grondwerk, riolering en pompen
  • creëert een horizontaal netwerk, hoog in de fundering: voldoet aan vereiste >4 m2/100m2 verharding
  • biedt hoge druksterkte
  • buffert 80 lt/m2 > 25 lt/m2, restwater en dakwater kan mee worden opgevangen

De Fluvio®  buffer en infiltratieblok is een product van ArtStone. Meer info vindt u op de bufferblok website.

Watertoets bij vergunningen en plannen. Reglementering infiltratie hemelwater.

Bouw of verbouw plannen? Wat met uw hemelwater rond uw woning. Op wat moet u letten bij (ver)bouw plannen en hoe kan u voldoen aan de reglementering rondom de waterregelgeving. Vooraf plannen kan al! Wij zoeken mee uit wat voor u mogelijk en voordelig is. Vraag nu al naar uw budgetvriendelijke oplossing! En voorkom later onnodige kosten.

Fluvio bufferblok heeft ook voor de particulier vele voordelen. Contacteer ons nu voor de nieuwste reglementering en mogelijkheden. Laat u professioneel begeleiden!