Vanaf 1 juli 2013 is de nieuwe bouwproducten-richtlijn (CPR) van kracht. Deze richtlijn houdt in dat fabrikanten, invoerders en distributeurs van bouwproducten een prestatieverklaring (Declaration of Performance = DOP) beschikbaar moeten stellen voor producten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm bestaat.
Hieronder vind je een overzicht van onze DOP’s:

Main Menu