Anders omspringen met het hemelwater dankzij Fluvio!

Bouw -of verbouwplannen? En wat met hemelwater rond jouw woning? Waarop moet je letten bij (ver)bouwplannen en hoe kan je voldoen aan de reglementering rondom waterregelgeving? Vooraf plan

nen kan al! Bovendien zoeken wij mee uit wat voor jou mogelijk en voordelig is. Dus vraag nu al naar jouw budgetvriendelijke oplossing! Zo voorkom je later onnodige kosten.

Fluvio Buffering Artstone

 

  • Regenwater rechtstreeks laten infiltreren doorheen de oppervlakteverhardingen, halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatende en waterpasserende klinkers en andere oplossingen van ArtStone.
  • Regenwater van daken of andere verharde oppervlakten tijdelijk ondergronds opvangen en infiltreren onder een oprit, parking of terras met het Fluvio® infiltratie- en buffersysteem.

Deze systemen zorgen ervoor dat het regenwater na recupe niet moeten worden afgevoerd naar het rioleringsnet. Hierdoor wordt dit minder belast en dus verkleint het risico op wateroverlast.

Het Fluvio® buffer -en infiltratiesysteem is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water wordt opgevangen en door buffering ter plaatse blijft tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en opnieuw kan worden afgevoerd.

Main Menu