Dankzij de strategische ligging van onze productie-afdeling aan het Albert-kanaal, kunnen bijna al onze grondstoffen geleverd worden via binnenvaart.

Dit heeft verschillende ecologische voordelen: schepen zijn zuinig in verbruik, zorgen voor minder luchtverontreiniging dan andere transportmiddelen én zijn bovendien bijna geluidloos.

Wist je trouwens dat 1 schip van 1200 ton dezelfde lading kan vervoeren als 40-50 vrachtwagens? Een heel pak minder vervuilend dus!

Wil je graag meer weten? Bekijk dan zeker en vast het filmpje over onze scheepvaart!

Verder bieden wij ook een oplossing aan tegen wateroverlast. Wanneer niet verontreinigd regenwater kan infiltreren in de bodem en daar de grondwaterreserves kan aanvullen, is het milieu je daar zeer dankbaar voor.  Onze oplossing is efficiënt. Enerzijds kan je regenwater rechtstreeks laten infiltreren  doorheen oppervervlakteverhardingen, halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatend en waterpasserende klinkers. Anderzijds kan dankzij het Fluvio® bufferblok en infiltratiesysteem regenwater van daken tijdelijk ondergronds opgevangen worden en geïnfiltreerd worden onder zonde oprit, parking of terras. Deze systemen zorgen ervoor dat het regenwater niet moeten worden afgevoerd naar het rioleringsnet, waardoor dat minder wordt belast en het risico op wateroverlast verkleint.

Het Fluvio® bufferblok -en infiltratiesysteem is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water wordt opgevangen en door buffering ter plaatse blijft tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en opnieuw kan worden afgevoerd.

Bovendien past het perfect in het groene plaatje. De ecologische voetafdruk van beton is zeer laag, zowel bij de productie als op het einde van de levensduur (De bufferblokken kunnen worden vermalen en voor de volle 100 procent gerecycleerd). We gebruiken geen externe energie om klinkers te drogen.