Wat als je omgevingsvergunning geweigerd werd?

Bij het aanleggen van jouw oprit krijg je van de gemeente geen toestemming, ondanks de keuze voor een waterdoorlatende oplossing. Dat is even slikken, maar het betekent nog niet noodzakelijk dat je alle plannen meteen moet opbergen. In veel gevallen kan met behulp van de nodige infiltratievoorzieningen namelijk wel aan de voorschriften voldaan worden. 

Waarom een omgevingsvergunning? 

Voor het verharden van een voortuin, ongeacht de oppervlakte en een paar uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, moet in elke Vlaamse gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Elk lokaal bestuur hanteert hiervoor eigen normen en criteria, met een maximale oppervlakte en de keuze voor waterdoorlatende oplossingen als meest voorkomende. Daarnaast wordt, onder meer in het kader van de Vlaamse hemelwaterverordening, ook wel eens een bijkomende eis rond infiltratiemogelijkheden gesteld. 

Wat is infiltratie? 

Er kan gesteld worden dat elke waterdoorlatende oplossing zorgt voor de infiltratie van regenwater in de grond, maar in de praktijk spreekt men maar van een infiltratieoplossing wanneer het water tijdelijk opgeslagen en vervolgens vertraagd aan de diepere grondlagen afgegeven wordt. Dat is vooral belangrijk bij intense regenbuien. Zonder infiltratieoplossing raakt de grond immers snel verzadigd en zullen er dus toch plassen en wateroverlast ontstaan; met een infiltratieoplossing is er meer capaciteit. 

Welke infiltratieoplossingen bestaan er? 

De meest gekende oplossing is het infiltratiekrat. Dat wordt in de grond ingegraven, slaat grote hoeveelheden water op en geeft het vervolgens vertraagd af aan de bodem. Het nadeel is dat infiltratiekratten soms veel plaats innemen en bijvoorbeeld niet geschikt zijn bij hoog grondwater. 

Andere infiltratieoplossingen maken gebruik van bijvoorbeeld rotswol. Dat materiaal werkt als een spons en zal zich tijdens een regenbui eerst verzadigen alvorens het water rustig aan de bodem af te geven. Ook hier kan hoog grondwater de werking echter belemmeren. 

Bij ArtStone hebben we daarom een eigen, gepatenteerde oplossing ontwikkeld: Fluvio. Deze kan toegepast worden onder al onze waterdoorlatende bestratingen, zelfs wanneer er sprake is van hoog grondwater of een beperkte inbouwdiepte. Opteer je liever voor een gesloten verharding, dan volstaat het om het water via sleufgoten naar Fluvio te leiden. 

 

Het gepatenteerde Fluvio buffer- en infiltratiesysteem 

Fluvio bestaat uit betonnen buffer- en infiltratieblokken die eenvoudig tussen de fundering en de verharding geplaatst worden. De hoogte van de blokken, en bijgevolg die van de extra bufferlaag, bedraagt slechts 22 cm. Omdat elk blok voorzien is van een grote opening en vier sleuven wordt via de aaneenschakeling van blokken een heus kanalennetwerk gerealiseerd. Daarin wordt regenwater tijdelijk opgeslagen om onder andere plasvorming te vermijden en water vertraagd naar de ondergrond af te voeren. 

Vertraagde regenwaterafvoer voor oprit, parking of dak 

Fluvio laat zich eenvoudig en zonder dure grondwerken onder een oprit, parking of andere verharding integreren. Dat betekent echter niet dat het enkel een oplossing biedt voor het regenwater dat op die verharding valt. Ook de regenwaterafvoer van het dak kan bijvoorbeeld probleemloos op Fluvio aangesloten worden. 

On Key

Gerelateerde posts

Main Menu