Anders omspringen met het hemelwater! Ecologische indruk.

Bouw -of verbouwplannen? Wat met uw hemelwater rond uw woning. Waarop moet u letten bij (ver)bouwplannen en hoe kan u voldoen aan de reglementering rondom de waterregelgeving. Vooraf plannen kan al! Wij zoeken mee uit wat voor u mogelijk en voordelig is. Vraag nu al naar uw budgetvriendelijke oplossing! En voorkom later onnodige kosten.

  • Regenwater rechtstreeks laten infiltreren doorheen de oppervlakteverhardingen, halfverhardingen, grastegels, waterdoorlatende en waterpasserende klinkers en andere oplossingen van ArtStone.
  • Regenwater van daken of andere verharde oppervlakten tijdelijk ondergronds opvangen en infiltreren onder onze oprit, parking of terras met het Fluvio® infiltratie- en buffersysteem.

Deze systemen zorgen ervoor dat het regenwater na recupe niet moeten worden afgevoerd naar het rioleringsnet, waardoor dit minder wordt belast en het risico op wateroverlast verkleint.

Het Fluvio® buffer -en infiltratiesysteem is een betonnen, ecologisch systeem wat ervoor zorgt dat het teveel aan water wordt opgevangen en door buffering ter plaatse blijft tot op het moment dat het waterpeil gezakt is en opnieuw kan worden afgevoerd.

Verschillende en mooie oppervlakteafwerkingen blijven mogelijk! Klik hier voor meer informatie.

Beschikbare kleuren

Fluvio infiltratie en buffersysteem: De oplossing!

2 systemen

1) Fluvio® bufferblok

De Fluvio® bufferblok is een uniek blokje dat zich eenvoudig laat plaatsen en perfect in te zetten is als infiltratieraster. Het wordt geplaatst hoog in de fundering en kent meerdere voordelen.

2) Fluvio® bufferklinker

Verharden, infiltreren en bufferen in één systeem. Deze klinker met onzichtbare holten wordt geplaatst als eindlaag en heeft het uitzicht van een klinker 22 op 22. Voor bestektekst ga naar de website www.infiltratiebuffering.be

Algemene info en wetgeving

 

Vlario, VMM, NAV en andere instanties informeren ons over de verplichting rond waterbeleid!
ArtStone denkt mee als oplossing voor dit probleem! Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem kan u daarbij helpen.
Beperk wateroverlast en hoe doet u dit zonder esthetische afbreuk of extra kost en bij hoog grondwater?

 

 Vanaf 29 september 2016 dient elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht, als het goed (perceel) groter is dan 250 m²Het besluit kan u HIER raadplegen. Bekijk HIER de technische specificaties.

De regulering rond het bufferen en infiltreren van regenwater kan u HIER raadplegen.

Download uw brochure of neem contact op voor meer informatie!

Ontdek de mogelijkheden van het Fluvio® bufferblok -en infiltratiesysteem als oplossing voor waterdoorlatendheid. 

Watertoets bij vergunningen en plannen. Reglementering infiltratie hemelwater.

Het Fluvio® bufferblok- en infiltratiesysteem heeft ook voor de particulier vele voordelen. Contacteer ons nu voor de nieuwste reglementering en mogelijkheden. Laat u professioneel begeleiden!

De watertoets vraagt 25lt/m² op 100m² zelf op te vangen. De bufferblok van ArtStone type 80 buffert 80 lt/m² en wordt geplaatst in de fundering van uw oprit, parking of terras. De wetgever legt steeds strengere richtlijnen op wat betreft waterinfiltratie en -buffering.

Bent u bouw professional?

Kijk dan voor specifieke info op de Fluvio® Bufferblok website of neem contact op met uw ArtStone adviseur.

Realisaties

* De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten.