Waterdoorlatende oplossingen voor je oprit en terras

Waterdoorlatend cottage

Het hoe en waarom van waterdoorlatende verhardingen 

Een waterdoorlatende verharding. Het klinkt als een contradictio in terminis, maar in realiteit zal het voor heel wat projecten dé sleutel tot succes zijn. Waterdoorlatende verhardingen scheppen immers talrijke creatieve mogelijkheden om gebruiksgemak, esthetiek en respect voor klimaat en regelgeving met elkaar te verenigen.

Waarom waterdoorlatend?

Vlaanderen kampt met een aanzienlijke water- en droogteproblematiek, en daar zit het grote aandeel verharde oppervlakken ontegensprekelijk voor iets tussen. Zij zorgen er immers voor dat regenwater minder kans krijgt om in de grond te dringen – met extreme droogte tot gevolg – alsook dat rioleringen ten tijde van zware regenval snel overbelast geraken – wat op zijn beurt tot overstromingen kan leiden.

Sinds verscheidene jaren zetten regionale en lokale overheden daarom sterk in op een aangepast bouw- en waterbeleid. Het gaat onder andere om:

• Vlaamse hemelwaterverordening: sinds 29 september 2016 moet bij elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m2 een buffer- of infiltratievoorziening aangelegd worden. Algemene richtlijnen spreken van een buffercapaciteit van minimum 25 l/m2 afwaterende oppervlakte of minimum 4 m2 infiltratieoppervlakte per 100 m2 afwaterende oppervlakte.

• Vlaamse Blue Deal: dit plan van de Vlaamse regering werd goedgekeurd in de zomer van 2020 en gaat de strijd aan tegen waterschaarste en droogte. Het plan omvat meer dan 70 acties op 6 sporen, waaronder “het sensibiliseren en stimuleren van ontharding door particulieren”. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Steenbreek subsidies.

• Lokale stedenbouwkundige voorschriften: voor het verharden van een voortuin, ongeacht de oppervlakte en een paar uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, moet in elke Vlaamse gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Elk lokaal bestuur hanteert hiervoor eigen normen en criteria, met een maximale oppervlakte als meest voorkomende. Steeds vaker wordt echter ook de bijkomende eis van een waterdoorlatende oplossing gesteld.

Hoe waterdoorlatend?

Twee principes

De tijd dat kiezels en siergrind de enige valabele oplossingen waren voor een waterdoorlatende verharding is voorbij. Vandaag kan je ook met klinkers, tegels en talrijke esthetische grasdallen aan de normen voldoen. Dat kan op basis van twee principes: ofwel is het materiaal in kwestie dusdanig poreus dat het waterdoorlatend wordt – zoals bij grind, kiezels en zelfs houtschors het geval is – ofwel wordt er ingezet op een aangepaste verhouding tussen voeg en verharding. Hoe meer voeg, hoe meer water er immers langs de stenen heen kan insijpelen. Bedraagt het aandeel van de verharding niet meer dan 90% van de totale oppervlakte – en is er met andere woorden minimum 10% voeg – dan spreken we zo van een waterpasserende verharding. Op voorwaarde, althans, dat de voegen ook op een waterdoorlatende manier opgevuld worden.

Het spreekt daarnaast voor zich dat een waterdoorlatende of waterpasserende verharding maar effectief is wanneer ook de ondergrond een waterdoorlatend karakter heeft. Waterdoorlatende klinkers plaatsen op een vlakke betonplaat heeft uiteraard geen enkele zin. Heeft de bodem zelf van nature een moeilijk infiltreerbaar karakter? Dan kan het aangewezen zijn om extra buffer- en infiltratiemogelijkheden te voorzien (zie verder).

Onze oplossingen

Bij Artstone bieden we verschillende oplossingen voor een waterdoorlatende verharding. Zo stellen we iedereen in staat om tegelijk aan de normen én aan de eigen esthetische wensen te voldoen.

• Waterdoorlatende betonklinkers: onze waterdoorlatende betonklinkers worden vervaardigd met een grotere grindmaat, waardoor ze een poreus karakter krijgen. Water kan bijgevolg perfect door deze verharding heen sijpelen, zonder risico op dichtslibben. De waterdoorlatende klinkers zijn verkrijgbaar in drie verschillende grijstinten en vier formaten, waaronder zowel rechthoekige als vierkante exemplaren en zelfs grote klinkers van 100 x 100 cm in diverse diktes.

• Waterpasserende betonklinkers: dankzij hun specifieke vormgeving en een vast formaat van 22 x 11 x 8 cm zorgen de waterpasserende betonklinkers ervoor dat er altijd voldoende voegoppervlakte is om regenwater in de ondergrond te laten doorsijpelen. De klinkers zijn beschikbaar in vier kleuren en worden in halfsteens verband geplaatst.

• Granutex Eco-line: plaats je klinkers liever in lijnverband, dan bieden we met Granutex ook daarvoor een gepast oplossing. Deze klinkers hanteren hetzelfde principe als de klassieke waterpasserende betonklinkers, maar zijn anders vormgegeven om een strakke plaatsing in lijnverband mogelijk te maken. Anders dan bij bovenstaande klinkers, zijn hier namelijk maar langs één zijde de nodige uitsparingen/afstandhouders voorzien. De klinkers meten 31,5 x 10,5 x 8 cm en zijn beschikbaar in vier kleuren. Voor een natuurlijker uitzicht kan de vrije ruimte tussen de klinkers overigens ook perfect met gras opgevuld worden.

• Grasdallen: betonnen grasdallen bieden een snelle, efficiënte, sterke en economische oplossing voor grote oppervlakken. De holtes zijn aanzienlijk groter dan de voegen bij waterpasserende klinkers en kunnen zowel met gras als met siergrind opgevuld worden.

• Ecospacers: bij alle bovenstaande oplossingen ben je gebonden aan de beschikbare kleuren en formaten, maar dankzij onze revolutionaire Ecospacers kan je eender welke klei-, beton- of natuursteenklinker een waterpasserend karakter meegeven. Met behulp van de kunststof afstandhouders wordt namelijk een constante voegdikte van 1 cm gegarandeerd, waarlangs regenwater zijn weg naar de bodem vindt. Een bijkomend voordeel? De voegen zijn dankzij de Ecospacers altijd mooi recht en perfect even breed!

• Siergrind: siergrind is een uiterst veelzijdige oplossing voor waterdoorlatende verhardingen. Niet alleen vind je in ons aanbod een ruime keuze aan kleuren, formaten en zelfs vormen, maar het is daarnaast geschikt voor zowel het opvullen van de leemtes in bijvoorbeeld grasdallen, als voor de realisatie van een volledige verharding. Maak in dat laatste geval wel altijd gebruik van een aangepaste grindmat. Deze kunststof platen vormen zorgen voor een stabiele basis en zijn beschikbaar in verschillende sterkteklasses.

Wat als de verharding of de bodem niet voldoet?

Wil je toch liever een volledige, vaste verharding, of is het oppervlak dat je wenst te verharden te groot? Dan zal je volgens onder meer de Vlaamse hemelwaterverordening in een bijkomende buffer- of infiltratiecapaciteit moeten voorzien. Met het gepatenteerde Fluvio buffer- en infiltratiesysteem bieden we ook hier een oplossing voor. De Fluvio blokken zijn namelijk voorzien van een grote holte om regenwater tijdelijk te bufferen en sleuven om het water vervolgens vertraagd in de bodem te laten infiltreren.

Fluvio blokken worden eenvoudig onder de verharding aangebracht en vervangen zo gedeeltelijk de fundering. In tegenstelling tot bijvoorbeeld infiltratiekratten, hoeven ze niet diep in de grond aangebracht te worden, maar kunnen ze perfect op het niveau van het maaiveld geplaatst worden. Ze zijn geschikt om water van vaste verhardingen of aanpalende daken op gecontroleerde wijze af te voeren, maar kunnen net zo goed onder een waterdoorlatende verharding aangebracht worden om de afvoer van regenwater, bijvoorbeeld bij een moeilijk infiltreerbare ondergrond, te optimaliseren.

Contacteer ons hier vrijblijvend voor een offerte op maat! Geen idee waar te beginnen? Onze experten in onze toonzalen te PuursLedeZedelgem en Heusden-Zolder helpen je op weg!

Op zoek naar inspiratie voor jouw droomzwembad? Bekijk hier enkele realisaties!

On Key

Gerelateerde posts

Main Menu